PRIMĂRIA UDEȘTI
Monitorul Oficial LocalStatutul unității administrativ-teritorialeRegulamentele privind procedurile administrativeHotărârile autoritații deliberativeDispoziițile autoritații executiveDocumente și informații financiareAlte documente

Hotărârile autoritații deliberative

Anul 2020

 1. HCL Udești nr. 1/30.01.2020 privind aprobarea rețelei de învățământ preuniversitar de stat (preșcolar, primar și gimnazial) de pe raza teritorială a comunei Udești, județul Suceava pentru anul școlar 2020-2021)
  25 Feb
 2. HCL Udești nr. 2/30.01.2020 privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap în anul 2020
  25 Feb
 3. HCL Udești nr. 3/30.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2020 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
  25 Feb
 4. HCL Udești nr. 4/30.01.2020 privind aprobarea PUZ pentru introducerea în intravilan a suprafeței de 4534 mp în vederea construirii de locunțe
  25 Feb
 5. HCL Udești nr. 5/30.01.2020 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Udești, județul Suceava, începând cu data de 01.01.2020
  25 Feb
 6. HCL Udești nr. 6/30.01.2020privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Comunei Udești pentru trimestrul IV al anului 2019
  25 Feb
 7. HCL Udești nr. 7/30.01.2020
  25 Feb
 8. HCL Udești nr. 8 din 19.02.2020 privind aprobarea vânzării unor suprafeșe de teren situate în domeniul privat al comunei Udești, județul Suceava
  25 Feb
 9. HCL UDești nr. 9/19.02.2020 privind desemnarea a 2 consilieri locali în Comisia de evaluare a performanțelor individuale, pentru anul 2019 ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale comuna Udești, județul Suceava
  25 Feb
 10. HCL Udești nr. 10/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Udești, județul Suceava, pentru anul 2020
  25 Feb
Dispozitivele laser, un risc pentru avioanele în zborPublicație privind delimitarea, numerotarea și localurile secțiilor de votare organizate în UAT comuna Udești cu ocazia alegerilor din data de 6.12.2020Documente necesare pentru participare la licitatie privind vanzare terenAnunț vânzare suprafețe terenAnunț închiriere suprafețe de pășuneH.C.L. NR. 5/2018 A C.L. UDEȘTI-privind aprobarea organizării pășunatului Link-uri utile siimp.cjsuceava.ro